Interessante links

ICR (International Council of Reflexologists)
RiEN (Reflexology in Europe Network)
N IKIM (Nationale Informatie en Kenniscentrum voor Integrative Medicine)

 RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)