Klachtenregeling VNRT

Indien u een klacht of onvrede heeft over de behandelwijze, de zorg of de inrichting van de praktijk van een licentielid, kunt u een klacht indienen.