Aanmeldingsprocedure

Wij verwelkomen u graag bij onze beroepsvereniging voor de reflexzonetherapeut. Hieronder staat de hele aanmeldingsprocedure stap voor stap uitgeschreven. Ingrid de Vos van het secretariaat begeleid dit hele proces van begin tot eind.

De aanmeldingsprocedure voor het licentielidmaatschap ( stap 1 t/m 6) neemt ongeveer 3 tot 4 weken in beslag.  Daarna volgen stap 7 en 8. Deze stappen nemen ook ongeveer 3 weken in beslag. Hierbij bent u afhankelijk van de reactiesnelheid van de externe partijen.  Nadat de gehele procedure is doorlopen kunnen uw cliënten de facturen indienen bij de zorgverzekeraar. De voorwaarden van het lidmaatschap zijn te vinden onder het menu licentielid.

Registratie licentielid 

Stap 1:

 • Uw praktijk aanmelden bij de Kamer van koophandel.
 • Aanmeldingsformulier invullen en de gevraagde documenten uploaden.
 • N.B. Aspirant licentieleden ontvangen na inlevering aanvullende informatie over de verdere stappen met betrekking tot de bijscholingen of screening. Na het afronden hiervan kunnen pas de vervolgstappen ingezet worden.

Stap 2:

 • U ontvangt namens het secretariaat van de VNRT een email van Justis – Ministerie van Veiligheid en Justitie met het verzoek tot elektronische aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • U ontvangt vanuit de financiële administratie de factuur voor het licentielidmaatschap.

Stap 3:

 • Voldoen aan de betalingsverplichting van VNRT.
 • Aanmelden bij een door de overheid erkende geschillencommissie inzake Wkkgz. Dit is ook mogelijk via de VNRT.
 • Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit is ook mogelijk via de VNRT.
 • Indien de Wkkgz en verzekering zelfstandig zijn afgesloten is een bewijs van inschrijving en betaalbewijs noodzakelijk.
 • Inzenden van de VOG naar de VNRT.

Stap 4

 • U krijgt het eedformulier, het document voor de schriftelijke beëdiging, toegezonden.
 • Het eedformulier ingevuld en ondertekend terug sturen naar het secretariaat.
 • Na ondertekening van het bestuur ontvangt u deze retour voor uw eigen administratie.

Stap 5

 • Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt u als geregistreerd licentielid opgenomen in het ledenregister.
 • U ontvangt het licentienummer van de VNRT.
 • Uw profiel wordt op het consumentengedeelte van de website van de VNRT geplaatst nadat u dit heeft aangevuld met relevante gegevens zoals plaatsnaam. Hier kunt u uw foto opzetten en eventuele specialisatie.
 • Volgens de WTZa (Wet Toetreding Zorgaanbieders) heeft u een meldplicht aangezien de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) alle zorg zzp’ers in beeld wil hebben. U kunt zich aanmelden via Toetredingzorgaanbieders en vervolgens staat u vermeld bij de LRZa ( Landelijke Register Zorgaanbieders). U heeft hiervoor e herkenning nodig met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+. Meer informatie over e herkenning

Stap 6

 • U ontvangt een uitnodiging om de beëdiging mondeling te bevestigen. Deze beëdiging vindt 2 keer per jaar plaats.
 • Tijdens de beëdiging ontvangt u uw licentiecertificaat en het verenigingsschild van de VNRT. Het verenigingsschild ontvangt u in bruikleen. Deze dient u in uw praktijkruimte op te hangen.

LET OP!  U bent nu als licentielid bij de VNRT geregistreerd, maar uw cliënten kunnen pas de facturen ter vergoeding indienen als ook aan onderstaande stappen voldaan is.

Stap 7

 • Er worden 2 AGB codes aangevraagd. 1 voor uzelf als therapeut en 1 voor uw praktijk.
 • Het secretariaat van de VNRT vraagt na de registratie als licentielid de AGB-codes voor u aan bij Vektis.
 • U ontvangt een e-mail van Vektis om de aanvraag te controleren.
 • U ondertekent de aanvraag en stuurt deze ondertekende aanvraag, samen met de e-mail van de bevestiging van het licentielidmaatschap VNRT naar Vektis.
 • U ontvangt de toekenning van deze AGB codes en stuurt deze naar het secretariaat.

Stap 8

 • Als de AGB codes ontvangen zijn bij het secretariaat wordt u aangemeld bij de overkoepelende organisatie RBCZ.
 • U ontvangt een factuur van de RBCZ.
 • Als u aan deze betalingsverplichting heeft voldaan ontvangt u een registratienummer van de RBCZ.

Indien u alle stappen heeft gevolgd van de procedure voldoet u aan alle voorwaarden  waarmee uw cliënten de facturen kunnen indienen bij de zorgverzekeraar.