Contributies en bijdragen VNRT

Contributies VNRT 2021/ 2022

2021 2022
Licentielidmaatschap 350,00 355,00
Startend (aspirant)licentielidmaatschap* 298,00 303,00
Student lidmaatschap 140,00 145,00
Donateur 119,00 124,00
Licentielid met time-out 85,00 85,00

*Startende (aspirant)licentieleden geldt een verlaagde contributie voor de eerste 12 maanden.

Inschrijfgeld
Voor de inschrijving als licentie- of studentlid betaalt u eenmalig € 75,00.

Extra kosten in het kader van de Wkkgz voor zowel licentieleden als studentleden

Naast de contributie wordt bij het lidmaatschap in rekening gebracht:

 • beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  Het is mogelijk beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 37,50 per kalenderjaar.
  polisblad aansprakelijkheidsverzekering VNRT 2021
  VNRT – Voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven AVB-A2008
 • rechtsbijstandsverzekering voor de praktijk
  Het is mogelijk om de rechtsbijstandsverzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 10,00 per kalenderjaar.
  rechtsbijstandsverzekering 2020
  In verband met de collectieve afsluiting en de achterafbetaling aan de hand van het aantal leden dat aangemeld is, worden de kosten voor de verzekeringen altijd per kalenderjaar berekend ongeacht het moment van instappen.
 • aansluiting geschillencommissie
  De VNRT meldt haar leden collectief aan bij SCAG ( De geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).
  De kosten voor (startende)licentieleden bedragen  € 39,35 per kalenderjaar   Studentleden betalen € 30,25 per kalenderjaar.

Tussentijdse verhogingen voorbehouden.

Op de contributie en verzekeringen/geschillencommissie zijn de algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Aansluiting overkoepelende organisatie
Licentieleden worden aangemeld bij de overkoepelende organisatie RBCZ /TCZ. De kosten hiervoor worden door RBCZ zelf in rekening gebracht.
Tarieven voor 2021: inschrijfkosten € 45,00 excl btw en registratie HBO-register € 50,00 excl. btw
Tarieven voor 2022: inschrijfkosten € 45,00 excl btw en registratie HBO-register
– voor het hele jaar € 55,00 excl. btw
– vanaf 1 april € 42,50 excl.btw
– vanaf 1 juli € 30,00 excl btw
– vanaf 1 oktober € 17,50 excl. btw

Visitatie
Nieuwe leden worden in het eerste jaar van het lidmaatschap gevisiteerd. De kosten hiervoor bedragen €150,00
Voor periodieke visitaties ( iedere 5 jaar) wordt eveneens €150,00 in rekening gebracht