Contributies en bijdragen VNRT

Contributies VNRT 2020 / 2021

2021
Licentielidmaatschap 350,00
Startend (aspirant)licentielidmaatschap* 298,00
Student lidmaatschap 140,00
Donateur 119,00

*Startende (aspirant)licentieleden betalen het eerste jaar een gereduceerd tarief

Inschrijfgeld
Voor de inschrijving als licentie- of studentlid betaalt u eenmalig € 75,00.

Extra kosten in het kader van de Wkkgz voor zowel licentieleden als studentleden

Naast de contributie wordt bij het lidmaatschap in rekening gebracht:

  • beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
    Het is mogelijk beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 37,50 per kalenderjaar.
  • rechtsbijstandsverzekering voor de praktijk
    Het is mogelijk om de rechtsbijstandsverzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 10,00 per kalenderjaar.
  • aansluiting geschillencommissie
    De VNRT meldt haar leden collectief aan bij SCAG ( De geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). De kosten hiervoor bedragen voor 2018 € 39,35 per kalenderjaar.

Tussentijdse verhogingen voorbehouden.

Op de contributie en verzekeringen/geschillencommissie zijn de Algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Aansluiting overkoepelende organisatie
Licentieleden worden aangemeld bij de overkoepelende organisatie RBCZ /TCZ. De kosten hiervoor worden door RBCZ zelf in rekening gebracht.
Tarieven voor 2021: inschrijfkosten € 45,00 excl btw en registratie HBO-register € 50,00 excl. btw