Licentielid

Licentielid
Bent u afgestudeerd aan één van de door de VNRT geaccrediteerde opleidingsinstituten en  heeft u een diploma Medische Basiskennis dan kunt u zich als licentielid aansluiten bij de VNRT.

Aspirant licentielid
U komt in aanmerking voor aspirant licentielid indien u:

 • instroomt vanuit een andere beroepsvereniging maar wel bent afgestudeerd aan een door de VNRT erkend opleidingsinstituut;
 • langer dan 1 jaar geleden bent afgestudeerd aan een door de VNRT erkend opleidingsinstituut of medische basiskennis heeft behaald;
 • langer dan 1 jaar geleden uitgeschreven bent als lid;
 • indien u afgestudeerd bent aan een opleidingsinstituut die niet erkend is door de VNRT, wordt u eerst gescreend door een door de VNRT aangewezen deskundige. Na afronding van deze screening bent u aspirant licentielid.

Als u vervolgens binnen 6 maanden een praktische bijscholing reflexzonetherapie en een bijscholing op het gebied van medische basiskennis volgt, kan het aspirant licentielidmaatschap worden omgezet in licentielidmaatschap.

De voorwaarden voor het licentielidmaatschap zijn vastgelegd in het Beleid aanname nieuwe leden.

Rechten & plichten licentielid VNRT

Rechten
Als licentielid:

 • heeft u toegang tot het ledengedeelte van de website;
  •  waar u alle informatie over de VNRT en de ontwikkelingen op het gebied van reflexzonetherapie kunt vinden.
  • praktische documentatie in onze bibliotheek op het gebied van dossiervorming en AVG die u in uw praktijk kunt gebruiken;
  • een profiel waarmee u voor de consument zichtbaar bent in de therapeuten-zoeker op de VNRT website met uw foto, praktijkgegevens en eventuele specialisatie.
 • heeft u stemrecht in de ledenvergaderingen;
 • ontvangt u 6x per jaar het vakblad ‘Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg’.

Plichten
Als licentielid:

 • dient u voor het behoud van uw licentie verplicht 3 bijscholingen per jaar te volgen. Hier ontvangt u 10 A, 10 B en 10 D punten voor. Deze bijscholingen zijn o.a. te volgen via de bijscholingsdagen van de VNRT. Bij lidmaatschap na 1 juli gaat de bijscholingsverplichting het volgende kalenderjaar in.
  • A-punten staan voor praktische bijscholing op het gebied van reflexzonetherapie;
  • B-punten staan voor theoretische bijscholing;
  • D-punten staan voor bijscholing Medische Basiskennis (MBK).
 • maakt u deel uit van een intervisiegroep en volgt hierbij de richtlijnen die hiervoor gesteld zijn;
 • zorgt u ervoor dat uw praktijk voldoet aan de voorwaarden die door de VNRT zijn vastgelegd in de gedragscode praktijkinrichtingseisen en hygiënevoorschriften;
 • voldoet u aan de Wet kwaliteit klacht geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG.