terug naar overzicht

Nieuwe bestuurssamenstelling

23 november 2021

Bestuurswerk is heel interessant. Het geeft inzicht in het verenigingswerk. Het brengt leven in je hoofd. Je leert veel mensen kennen. Bovenal heel leerzaam en leuk. Er gaat in ieder geval veel tijd in zitten en ook ontkom je niet aan wisselingen en veranderingen.

Het laatste jaar heeft het dagelijks bestuur een hele tijd met zijn drieën samengewerkt. Gelukkig traden er 2 leden toe en was het een voltallig bestuur zodat de werkzaamheden weer verdeeld konden worden. Uiteindelijk nam Lida Overmeire onverwacht, vanwege gezondheidsklachten de beslissing om het bestuur uit te gaan. Een secretaris in hart en nieren met echte passie voor haar functie en iemand die alles in de gaten hield. Uiteraard vinden we het heel jammer. Maar gezondheid is een groot goed en altijd belangrijk om daarnaar te luisteren.

Alsof het zo moet zijn heeft een nieuwe secretaris zich al aangemeld en gaat vanaf 8 december de bestuursvergaderingen bijwonen en zal ingewerkt te worden.

Verheugd zijn we op de nieuwe voltallige bestuurssamenstelling en deze ziet er vanaf de ALV op zaterdag 13 november als volgt uit:

    • Voorzitter:                          Diana van der Meer- van Goozen
    • Aankomend secretaris:    Mariëlle van Zuilen
    • Penningmeester:               Ilse van de Ven
    • Algemeen bestuurslid:     Marja van der Meer
    • Algemeen bestuurslid:     José van den Hoven
 
terug naar overzicht