terug naar overzicht

Nieuws van stichting petities

07 maart 2021

Ook nu de complementaire therapeuten weer mogen behandelen gaat de stichting petitie door. Hieronder is te lezen wat hun plannen zijn.

3 maart 2021

Jullie zullen intussen begrepen hebben dat de contactberoepen weer aan het werk mogen, dus de complementaire therapeuten mogen weer behandelen. Misschien hebben jullie al bericht gekregen van jullie therapeut of krijg je dat snel.
Het was de afgelopen periode leven van de ene naar de andere persconferentie. De aanbieding van onze petitie was een soort van hoogtepunt. Voor de eerste keer een echte uitwisseling tussen ons en de politiek. Eén ding is wel duidelijk geworden, het bewustzijn over het belang van de complementaire zorg was laag, maar is wel groeiende.
Wij gaan door onder de naam Complementaire Zorg Nu. Want er is nog genoeg werk aan de winkel. Met het oog op de verkiezingen hebben we de politieke partijen aangeschreven om hun standpunten over de complementaire zorg te horen. Zie hieronder welke stellingen we aan hen hebben voorgelegd.

Ieder van jullie bedankt voor jullie steun.
Vriendelijke groet,
Piet Leunis

Onze Facebook pagina is bereikbaar via complementairezorg.nu en ons email adres wordt info@complementairezorg.nu

De volgende stellingen zijn voorgelegd aan de politieke partijen:

  • De overheid ontwikkelt beleid en een programma om de complementaire geneeskunde te integreren in het volksgezondheidsbeleid
  • Patiënten krijgen actief de keus om bij behandelingen ondersteuning vanuit de complementaire zorg te krijgen
  •  De overheid ondersteunt een campagne om huisartsen over de complementaire zorg voor te lichten
  •  De overheid stimuleert en financiert projecten voor samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen met de complementaire zorg
  •  Reguliere zorg en complementaire zorg worden gelijk behandeld als het de toegang tot zorg betreft, zodat ongelijke behandeling zoals nu met de lockdown niet meer plaats kan vinden
  • Een AGB code krijgt hiervoor een vergelijkbare waarde als een BIG registratie
  • Stimuleren van internationaal wetenschappelijk onderzoek naar complementaire therapieën
  •  Stimuleren en financieren van op ervaring gebaseerd bewijs van de werkzaamheid van complementaire therapieën
  • Opzetten en uitvoeren van een plan om opleidingen tot complementaire zorgverlener erkend te krijgen door de overheid
  • Complementaire zorg wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering
 
terug naar overzicht