terug naar overzicht

Technische storing bij VGZ

Storing VGZ: wacht even met het indienen van uw declaratie

Sinds eind vorige week kampt VGZ ( en daarmee ook de andere zorgverzekeraars die met de Zorgvinder “Vergelijk en Kies” werken)met een technisch probleem, waardoor onze therapeuten per abuis niet meer in de Zorgvinder “Vergelijk en Kies” van VGZ staan. Hierdoor wordt uw declaratie ten onrechte afgewezen.

Wij hebben contact gehad met VGZ en men is hard aan het werk om dit probleem op te lossen. Wij realiseren ons dat dit uitermate vervelend is voor u. Wij vragen nog even uw geduld.

 
terug naar overzicht