Bestuur

Ilse van de Ven, Conny Gindorf, Nanda Werkman, Nancy Klein en Tosca van Slooten

Ilse van de Ven, Conny Gindorf, Nanda Werkman, Nancy Klein en Tosca van Slooten

Het bestuur  van de VNRT bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met nog twee algemeen bestuursleden. Het bestuur zet de koers en het beleid van de vereniging uit. Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering.

Tosca van Slooten (voorzitter) tosca.vanslooten@vnrt.nl
Nanda Werkman (secretaris) nanda.werkman@vnrt.nl
Ilse van de Ven (penningmeester) ilse.vandeven@vnrt.nl
Conny Gindorf ( algemeen bestuurslid) conny.gindorf@vnrt.nl
Nancy Klein (algemeen bestuurslid)
m.i.v. 4 november gestopt als bestuurslid
nancy.klein@vnrt.nl