Bestuur

Het bestuur  van de VNRT bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met twee algemeen bestuursleden.
Het bestuur zet de koers en het beleid van de vereniging uit. Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat, ledenadministratie, financiële administratie, commissies en districten.

Van links naar rechts:

Marja van der Meer, Diana van der Meer, Ilse van de Ven en José van den Hoven.

Diana van der Meer (voorzitter) diana.vandermeer@vnrt.nl
Daniëlla van Komen (aankomend Secretaris) 
Ilse van de Ven (penningmeester) ilse.vandeven@vnrt.nl
Marja van der Meer (algemeen bestuurslid) marja.vandermeer@vnrt.nl
José van den Hoven (algemeen bestuurslid) jose.vandenhoven@vnrt.nl