Bestuur

Het bestuur  van de VNRT bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met nog twee algemeen bestuursleden.
Het bestuur zet de koers en het beleid van de vereniging uit. Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat, de financiële administratie en commissies.

Momenteel is er 1 vacatures beschikbaar voor de functie algemeen bestuurslid. Voor meer informatie neem contact op via info@vnrt.nl

 

Marja van der Meer (voorzitter) marja.vandermeer@vnrt.nl
Lida Overmeire (secretaris) lida.overmeire@vnrt.nl
Ilse van de Ven (penningmeester) ilse.vandeven@vnrt.nl