Bestuur

Het bestuur  van de VNRT bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met nog twee algemeen bestuursleden.
Het bestuur zet de koers en het beleid van de vereniging uit. Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat, de financiële administratie en commissies.

 

Diana van der Meer (voorzitter) diana.vandermeer@vnrt.nl
Mariëlle van Zuilen (aankomend secretaris)
Ilse van de Ven (penningmeester) ilse.vandeven@vnrt.nl
Marja van der Meer (algemeen bestuurslid) marja.vandermeer@vnrt.nl
José van den Hoven (algemeen bestuurslid) jose.vandenhoven@vnrt.nl