Bestuur

Het bestuur  van de VNRT bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met nog twee algemeen bestuursleden.
Het bestuur zet de koers en het beleid van de vereniging uit. Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat, de financiële administratie en commissies.

 

Marja van der Meer (voorzitter) marja.vandermeer@vnrt.nl
Lida Overmeire (secretaris) lida.overmeire@vnrt.nl
Ilse van de Ven (penningmeester) ilse.vandeven@vnrt.nl
Diana van der Meer (algemeen bestuurslid) afgetreden 14 november 2020
Anne Loos (algemeen bestuurslid) anne.loos@vnrt.nl

 

v.l.n.r Ilse van de Ven, Diana van der Meer, Anne Loos, Marja van der Meer, Lida Overmeire