Bestuur

Het bestuur  van de VNRT bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met nog twee algemeen bestuursleden.
Het bestuur zet de koers en het beleid van de vereniging uit.
Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat, de financiële administratie en commissies.

 

Tosca van Slooten (voorzitter) tosca.vanslooten@vnrt.nl
Lida Overmeire (secretaris) lida.overmeire@vnrt.nl
Ilse van de Ven (penningmeester) ilse.vandeven@vnrt.nl
Diana van der Meer ( algemeen bestuurslid) diana.vandermeer@vnrt.nl
Marja van der Meer  (aspirant bestuurslid) marja.vandermeer@vnrt.nl