Lid worden

De vereniging kent licentieleden, studentleden en donateurs.

Licentieleden hebben naast een gedegen opleiding reguliere medische kennis, omgangskunde en voeding diepgaande kennis van de reflexzonetherapie.

Zij worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel, in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. Via de SCAG voldoen ze aan de Wkkgz (Wet kwaliteit klacht geschillenzorg). De VNRT verplicht haar leden tot het volgen van bijscholingen. Daarnaast onderhouden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie.

De therapeuten staan geregistreerd bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en vallen daarmee onder het tuchtrecht TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Studentleden hebben de opleiding reflexzonetherapie en/of medische basiskennis nog niet afgerond, maar kunnen door het lidmaatschap voldoen via de SCAG aan de Wkkgz (Wet kwaliteit klacht geschillen zorg).

Donateurs zijn veelal therapeuten die gestopt zijn met de praktijk, maar nog wel verbonden willen blijven met de vereniging en het vakgebied. Zij dragen de vereniging een warm hart toe.

Wilt u zich aansluiten bij de vereniging verwijzen wij u voor de voorwaarden en het aanmeldingsformulier naar “lidmaatschap”.