Missie en visie

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft als missie zich te specialiseren en profileren als beroepsvereniging exclusief voor reflexzonetherapeuten.

Onze visie is reflexzonetherapeuten te ondersteunen in hun vakgebied op verschillende gebieden. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • de kwaliteit bewaken door eisen te stellen aan de geaccrediteerde opleidingen op HBO-niveau op het gebied van medische- en vakinhoudelijk kennis;
  • de kwaliteit handhaven door het aanbieden van bij- en nascholingen op het gebied van de reflexzonetherapie, medische basiskennis en therapeutische vorming;
  • middels visitatie de bij haar aangesloten reflexzonetherapeuten controleren volgens de geldende regelgeving;
  • stimuleren en initiëren wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van reflexzonetherapie.
  • begeleiden en ondersteunen de bij haar aangesloten reflexzonetherapeuten;
  • zorg dragen voor integratie van reflexzonetherapie in de totale gezondheidszorg.