Missie en visie

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft als missie:

Dat iedereen die in Nederland woont reflexzonebehandelingen wil en kan ontvangen door een HBO geregistreerde reflexzonetherapeut en ervaart hoe deze therapie kan helpen in het verbeteren van het algemeen welbevinden, gezondheid en kwaliteit van leven.

Als visie:

Wij zijn gekwalificeerde reflexzonetherapeuten, die enthousiast zijn over reflexzonetherapie en de positieve werking ervan en wij willen dit graag professioneel uitdragen, zodat veel mensen dit zelf kunnen gaan ervaren.

Als strategie:

  • Kwaliteit handhaven door alleen reflexzonetherapeuten toe te laten in de beroepsvereniging die op HBO*-niveau zijn afgestudeerd en die tevens een erkende MBK* opleiding, volgens de Plato eisen, hebben afgerond.
  • De actuele regel- en wetgeving blijven volgen en onze therapeuten hiervan op de hoogte houden en in de naleving te adviseren. Zodat voor hen duidelijk is wat te doen en hoe te kunnen voldoen aan deze eisen.
  • De kwaliteit van de therapeut en hun praktijkruimtes elke 5 jaar fysiek te laten beoordelen door gekwalificeerde visiteurs.
  • Jaarlijkse bijscholingen verplicht te stellen.
  • Onderzoek te stimuleren en deze resultaten op de website van de VNRT te plaatsen voor doorverwijzers.
  • Social Media in te zetten om zo reflexzonetherapie continue onder de aandacht te blijven brengen.
  • De Week van de Reflexologie gebruiken om extra aandacht te geven aan onze therapeuten en wat reflexzonetherapie kan doen voor ons welbevinden, gezondheid en kwaliteit van leven.
  • Deelname aan het COCOZ*-project stimuleren en zo de complementaire zorg dichter bij de reguliere zorg proberen te brengen.
  • Via de RBCZ* in gesprek te blijven met de zorgverzekeraars om zo de werking van reflexzonetherapie onder hun aandacht te blijven brengen.

 

(*) HBO= Hoger Beroeps Onderwijs

(*) MBK = Medische Basiskennis

(*) COCOZ = COmmunicatie voor COmplementaire Zorg

(*) RBCZ = Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg