Accreditatie aanvraag opleiding reflexzonetherapie

Voldoet uw opleiding aan de voorwaarden die in het Beroepscompetentieprofiel april 2021  beschreven staan, dan kunt u een aanvraag indienen voor erkenning door de VNRT.

In het Accreditatieprotocol opleidingen staan alle voorwaarden verwoord en als bijlage vindt u daar ook het aanvraagformulier.