Accreditatie aanvraag bij- en nascholingen reflexzonetherapie

U kunt accreditatie aanvragen voor de bij-  en  nascholingen die u wilt aanbieden op het vakgebied van Reflexzonetherapie. Voor overige bij- en nascholingen behoeft geen accreditatie aangevraagd te worden.

De leden van de VNRT volgen jaarlijks verschillende bij- en nascholingen om de licentie te behouden. Relevant voor de opleiders zijn de volgende categorieën:  

A – punten

Scholingen op het vakgebied van Reflexzonetherapie. Deze punten worden geaccrediteerd door de VNRT. Lees hier de voorwaarden. De opleider (m/v) vraagt accreditatie aan via dit aanvraagformulier.

Hier kunt u de lijst met geaccrediteerde A-bijscholingen vinden.

B – punten

Therapeutische scholingen die niet direct gerelateerd zijn aan reflexologie. Accreditatie behoeft niet aangevraagd te worden. Lees hier de voorwaarden.  Leden die aan uw scholing hebben deelgenomen, dienen zelf het behaalde certificaat in voor de puntentoekenning.

D – punten

Bij- en nascholingen op het gebied van Medische Basiskennis volgens PLATO. De VNRT volgt hierbij de accreditaties van SNRO/CPION. Lees hier de voorwaarden. Leden die aan uw geaccrediteerde scholing deelnemen, dienen zelf het behaalde certificaat in voor de puntentoekenning.

 

Indien u vragen heeft over de accreditatie van uw bij- of nascholing, dan kunt u een email sturen naar de commissie Scholing via commissie.scholing@VNRT.nl