Voorwaarden accreditatieaanvraag bij- en nascholingen

Opleidings- en of bijscholingsinstituten (ook individuele docenten) kunnen accreditatie aanvragen voor de bij- en nascholingen die zij (willen) aanbieden. De accreditatie wordt verleend aan de docent die de bijscholing geeft en geldt voor 3 jaar.

De VNRT stelt een aantal voorwaarden aan de scholingen:

  • de scholingen worden op het vakgebied van reflexzonetherapie aangeboden , waarbij voldaan moet worden aan het Beroepscompetentieprofiel Reflexzonetherapie VNRT
  • de scholingen moeten op hbo niveau zijn;
  • de toelatingscriteria moeten bekend zijn;
  • de accreditatie wordt verleend aan de docent die deze scholing zal geven, niet aan het instituut of de scholing zelf. Indien de scholing door andere docenten gegeven wordt, is deze niet langer geaccrediteerd;
  • alle deelnemers ontvangen een reader met de te behandelen stof als naslagwerk;
  • alle deelnemers ontvangen een door de docent ondertekend deelname certificaat op naam.

Naast de reader wordt ook de CV van de docent gevraagd. De kosten voor een accreditatieaanvraag voor een bij- of nascholing bedragen
€ 75,00.

De aanvraag neemt ongeveer 8 weken in beslag, waarna u per e-mail op de hoogte gebracht wordt van de uitslag.