Accreditatie aanvraag bij- en nascholingen reflexzonetherapie

Als opleidings- en/of bijscholingsinstituut kunt u accreditatie aanvragen voor de bij-  en  nascholingen die u wilt aanbieden. De accreditatie wordt voor 3 jaar afgegeven.

De VNRT stelt een aantal voorwaarden aan de scholingen:

  • de scholingen worden op het vakgebied van reflexzonetherapie aangeboden, waarbij voldaan moet worden aan het Beroepscompetentieprofiel Reflexzonetherapie VNRT (BCP)
  • de scholingen moeten op hbo niveau zijn;
  • de toelatingscriteria moeten bekend zijn;
  • alle deelnemers ontvangen een reader met de te behandelen stof als naslagwerk;
  • alle deelnemers ontvangen een door de docent ondertekend deelname certificaat op naam.

Accreditatie

  • De accreditatie wordt verleend aan de docent die de scholing geeft, niet aan het instituut of de scholing. Indien de scholing door andere docenten wordt gegeven, is deze niet langer geaccrediteerd.
  • De kosten voor een accreditatieaanvraag voor een na- of bijscholing zijn € 75,00.
  • De aanvraag wordt na betaling van de factuur in behandeling genomen en neemt ongeveer 8 weken in beslag, waarna u per e-mail op de hoogte wordt gebracht van de uitslag.
  • U kunt gebruik maken van het online aanvraagformulier. Wij vragen u de reader en de CV van de docent te uploaden. Uw aanvraag zal worden getoetst aan de hand van de accreditatiecriteria die bij de voorwaarden staan omschreven.