Contributies en bijdragen VNRT 2017

Hieronder vindt u een overzicht van de contributies en bijdragen VNRT.

2017 2018
Licentielidmaatschap 330,00 335,00
(startend) licentielidmaatschap* 278,00 283,00
Inschrijfgeld licentielidmaatschap 75,00 75,00
Student lidmaatschap** 120,00 125,00
Donateur  99,00 104,00

Hierbij komen de kosten die u als licentielid verplicht bent te maken voor:

  1. lidmaatschap RBCZ/TCZ;
  2. beroepsaansprakelijkheidsverzekering***
  3. rechtsbijstandsverzekering voor de praktijk****
  4. aansluiting geschillencommissie*****

*         Nieuwe licentieleden betalen gedurende 2 jaar een gereduceerd tarief
**       Studentleden vallen eveneens onder de verzekeringen en geschillencommissie en betalen deze kosten ook.
***     Het is mogelijk om de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij
**       de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 37,50 per kalenderjaar
*** *  Het is mogelijk om de rechtsbijstandsverzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 per kalenderjaar
**** *De VNRT meldt haar leden collectief aan bij SCAG ( De geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg ,Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) De kosten hiervoor bedragen € 69,00 ( in 2018 € 47,80) per kalenderjaar