Contributies en bijdragen VNRT

Hieronder vindt u een overzicht van de contributies en bijdragen VNRT.

2019
Licentielidmaatschap 340,00
Startend (aspirant)licentielidmaatschap* 288,00
Inschrijfgeld  75,00
Student lidmaatschap** 130,00
Donateur 109,00

Hierbij komen de kosten die u als licentielid verplicht bent te maken voor:

  1. lidmaatschap RBCZ/TCZ;
  2. beroepsaansprakelijkheidsverzekering***
  3. rechtsbijstandsverzekering voor de praktijk****
  4. aansluiting geschillencommissie*****

*         Nieuwe (aspirant)licentieleden betalen het eerste jaar een gereduceerd tarief
**       Studentleden vallen eveneens onder de Wkkgz en dienen verzekerd te zijn en aangesloten bij een geschillencommissie
***     Het is mogelijk om de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij
**       de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 37,50 per kalenderjaar
*** *  Het is mogelijk om de rechtsbijstandsverzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 9,50 per kalenderjaar
**** *De VNRT meldt haar leden collectief aan bij SCAG ( De geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) De kosten hiervoor bedragen  € 39,35 per kalenderjaar.

Tussentijdse verhogingen voorbehouden.

Op de contributie en verzekeringen/geschillencommissie zijn de Algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.