Contributies en bijdragen VNRT

Contributies VNRT 

2019
Licentielidmaatschap 340,00
Startend (aspirant)licentielidmaatschap* 288,00
Student lidmaatschap 130,00
Donateur 109,00

*         Startende (aspirant)licentieleden betalen het eerste jaar een gereduceerd tarief

Inschrijfgeld

Voor de inschrijving als licentie- of studentlid betaalt u eenmalig € 75,00.

Extra kosten in het kader van de Wkkgz voor zowel licentieleden als studentleden

Naast de contributie wordt bij het lidmaatschap in rekening gebracht:

  • beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
    Het is mogelijk beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 37,50 per kalenderjaar
  • rechtsbijstandsverzekering voor de praktijk
    Het is mogelijk om de rechtsbijstandsverzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 9,50 per kalenderjaar
  • aansluiting geschillencommissie
    De VNRT meldt haar leden collectief aan bij SCAG ( De geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) De kosten hiervoor bedragen voor 2018 € 39,35 per kalenderjaar

Tussentijdse verhogingen voorbehouden.

Op de contributie en verzekeringen/geschillencommissie zijn de Algemene betalingsvoorwaarden van toepassing

Aansluiting overkoepelende organisatie

Licentieleden worden aangemeld bij de overkoepelende organisatie RBCZ /TCZ. De kosten hiervoor worden door RBCZ zelf in rekening gebracht.