Contributies en bijdragen VNRT

Hieronder vindt u een overzicht van de contributies en bijdragen VNRT.

2018 2019
Licentielidmaatschap 335,00 340,00
Startend (aspirant)licentielidmaatschap* 283,00 288,00
Inschrijfgeld  75,00 75,00
Student lidmaatschap** 125,00 130,00
Donateur 104,00 109,00

Hierbij komen de kosten die u als licentielid verplicht bent te maken voor:

  1. lidmaatschap RBCZ/TCZ;
  2. beroepsaansprakelijkheidsverzekering***
  3. rechtsbijstandsverzekering voor de praktijk****
  4. aansluiting geschillencommissie*****

*         Nieuwe (aspirant)licentieleden betalen het eerste jaar een gereduceerd tarief
**       Studentleden vallen eveneens onder de Wkkgz en dienen verzekerd te zijn en aangesloten bij een geschillencommissie
***     Het is mogelijk om de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij
**       de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 37,50 per kalenderjaar
*** *  Het is mogelijk om de rechtsbijstandsverzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 9,00 per kalenderjaar
**** *De VNRT meldt haar leden collectief aan bij SCAG ( De geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) De kosten hiervoor bedragen voor 2018 € 47,80 per kalenderjaar

Tussentijdse verhogingen voorbehouden.

Op de contributie en verzekeringen/geschillencommissie zijn de Algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.