Donateur

Draagt u de reflexzonetherapie en de VNRT een warm hart toe, dan kunt u zich bij het secretariaat info@vnrt.nl aanmelden als donateur van de vereniging.

Als donateur heeft u de volgende rechten:

  • U kunt de algemene ledenvergaderingen bijwonen
  • U heeft echter geen stemrecht op de ledenvergadering
  • U ontvangt het vakblad
  • U heeft toegang tot het ledengedeelte van de website van de vereniging.

Als donateur heeft u de volgende verplichtingen:

  • U betaalt een (door de ALV) vastgesteld bedrag als donatie waarin de abonnementskosten voor het vakblad zijn begrepen.
  • De betalingsvoorwaarden zijn hierop van toepassing

Het donateurschap is voor onbepaalde tijd.