Studentlid

Volgt u de opleiding tot reflexzonetherapeut aan één van de door de VNRT geaccrediteerde opleidingsinstituten, dan kunt u zich bij de VNRT aansluiten als studentlid.

Als studentlid:

  • ontvangt u 6x per jaar het vakblad ‘Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg’;
  • bent u welkom op de ledenvergaderingen (zonder stemrecht);
  • kunt u inloggen op het ledengedeelte van de website, waarmee u zich op de hoogte kunt houden van alle ontwikkelingen op het gebied van reflexzonetherapie en de VNRT.

Ondanks het feit dat u als studentlid nog geen licentie lid van de VNRT bent, werkt u sinds uw opleiding al wel regelmatig met cliënten. In het verleden viel u zolang u studeerde onder de verantwoordelijkheid van het instituut waar u uw opleiding volgde. Sinds 1 januari 2016 is met de invoering van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) deze regel veranderd.

De Wkkgz verplicht iedereen die zorg verleend om een drietal zaken goed geregeld te hebben.

A. Een goede beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering + een rechtsbijstandsverzekering.
B. Aanspraak kunnen maken op een klachtenfunctionaris
C. Aangesloten zijn bij een geschillencommissie door de overheid erkend.

De VNRT heeft voor al haar licentieleden deze zaken collectief geregeld.

A. Beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid € 37.50
Rechtsbijstandsverzekering € 9.50
B. Klachtenfunctionaris wordt door de VNRT voor haar leden gratis geregeld.
C. Geschillencommissie SCAG collectief voor het bedrag van € 39,35

Indien bovenvermelde zaken niet naar behoren zijn geregeld kan de overheid een boete opleggen tot een bedrag van ongeveer € 33.000.

De VNRT biedt de mogelijkheid om als student-lid ook van deze collectieve afspraken gebruik te maken. De extra kosten van Beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstandsverzekering en Geschillencommissie SCAG, zullen gelijktijdig met uw lidmaatschap in rekening worden gebracht.

Indien u bovenvermelde zaken reeds via een andere externe partij geregeld hebt, horen wij dat graag per omgaande opdat uw nota hierop aangepast kan worden. Een bewijs hiervan dient bij het secretariaat ingeleverd te worden. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier