Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure voor het licentielidmaatschap neemt ongeveer 6 tot 8 weken in beslag, afhankelijk van de snelheid waarmee externe partijen reageren. Nadat de gehele procedure is doorlopen kunnen uw cliënten de facturen indienen bij de zorgverzekeraar.

Registratie licentielid

 • Voordat u zich in kunt schrijven bij de VNRT  meldt u uw praktijk aan bij de Kamer van Koophandel.
 • Heeft u aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldaan, dan vult u het aanmeldingsformulier in en uploadt u de gevraagde documenten
 • Voldoet u nog niet aan de voorwaarden, omdat u in categorie B of C valt, vult u dan ook het aanmeldingsformulier in, dan ontvangt u aanvullende informatie over de verdere stappen met betrekking tot de bijscholingen of screening.
 • U ontvangt namens de VNRT een email van Justis – Ministerie van Veiligheid en Justitie met het verzoek tot elektronische aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • U ontvangt vanuit de financiële administratie de factuur voor het licentielidmaatschap
 • Als u voldaan heeft aan de betalingsverplichting van VNRT, als ook aan de betalingsverplichting van een door de overheid erkende geschillencommissie inzake Wkkgz en een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze kunnen beide collectief via de VNRT worden afgesloten of zelfstandig (bewijs van inschrijving en betaling is dan noodzakelijk) en  wij de VOG ontvangen hebben wordt u het eedformulier, het document voor de schriftelijke beëdiging*, toegezonden.
 • Deze dient u ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het secretariaat. Na ondertekening door het bestuur ontvangt u deze weer retour ten behoeve van uw eigen administratie.
 • Is aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan:
  • wordt u als geregistreerd licentielid opgenomen in het ledenregister
  • ontvangt u het licentienummer van de VNRT
  • wordt u op  het consumentengedeelte van de website van de VNRT geplaatst.

*  De eed dient u nog mondeling te bevestigen bij de beëdiging waarvoor u op tijd een uitnodiging zal ontvangen. Tijdens de beëdiging ontvangt u uw licentiecertificaat en het verenigingsschild van de VNRT. Het verenigingsschild ontvangt u in bruikleen.

U bent nu als licentielid bij de VNRT geregistreerd, maar uw cliënten kunnen pas de facturen ter vergoeding in sturen als ook aan onderstaande stappen voldaan is.

Aanvraag van de AGB-codes voor uzelf als therapeut en voor uw praktijk. 

 • Wij vragen na registratie als licentielid de AGB-codes voor u aan bij Vektis
 • U ontvangt een e-mail van Vektis om de aanvraag te controleren
 • U ondertekent de aanvraag
 • U stuurt de ondertekende aanvraag samen met de e-mail van de bevestiging van het licentielidmaatschap VNRT naar Vektis
 • Na toekenning van de AGB-codes stuurt u deze naar het secretariaat

Aanmelding bij overkoepelende organisatie RBCZ

 • Als wij de AGB-codes hebben ontvangen melden wij u aan bij de overkoepelende organisatie
 • Als u voldaan heeft aan de betalingsverplichting van de overkoepelende organisatie en het registratienummer van de overkoepelende organisatie ontvangen, dan voldoet u aan alle voorwaarden voor het licentielidmaatschap en kunnen uw cliënten de facturen indienen bij de zorgverzekeraar.