Contributies

Contributies en bijdragen VNRT  2024

Inschrijfgeld licentielid- of studentlidmaatschap, eenmalig    75,00
Licentielidmaatschap hele jaar  360,00
– Vanaf 1 april  270,00
– Vanaf 1 juli  180,00
– Vanaf 1 oktober    90,00
Startend (aspirant)licentielidmaatschap* hele jaar 308,00
– Vanaf 1 april  231,00
– Vanaf 1 juli  154,00
– Vanaf 1 oktober    77,00
Student lidmaatschap hele jaar 150,00
– Vanaf 1 april  112,50
– Vanaf 1 juli    75,00
– Vanaf 1 oktober   37,50
Donateur bijdrage per jaar 129,00
Licentielidmaatschap met time-out   85,00
Bijdrage visitatie in eerste jaar en periodiek (elke 5 jaar)** 150,00

 

*Voor startende (aspirant)licentieleden geldt een verlaagde contributie voor de eerste 12 maanden.

**Nieuwe licentieleden worden in het eerste jaar van het lidmaatschap gevisiteerd, daarna iedere 5 jaar.

Extra kosten in het kader van de Wkkgz voor zowel licentieleden als studentleden.

Naast de contributie wordt bij het lidmaatschap in rekening gebracht:

 • beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  Het is mogelijk een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 37,50 per kalenderjaar.
 • rechtsbijstandsverzekering voor de praktijk
  Het is mogelijk om de rechtsbijstandsverzekering bij de VNRT af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 12,50 per kalenderjaar.
  In verband met de collectieve afsluiting en de achterafbetaling aan de hand van het aantal leden dat aangemeld is, worden de kosten voor de verzekeringen altijd per kalenderjaar berekend ongeacht het moment van instappen.
 • aansluiting geschillencommissie
  Het is mogelijk om zich via de VNRT aan te sluiten bij SCAG ( De geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).
  De kosten voor (startende)licentieleden bedragen  € 39,35 per kalenderjaar   Studentleden betalen € 30,25 per kalenderjaar.

Tussentijdse verhogingen voorbehouden.

Op de contributie en verzekeringen/geschillencommissie zijn de Algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Aansluiting overkoepelende organisatie RBCZ
Licentieleden worden aangemeld bij de overkoepelende organisatie RBCZ /TCZ. De kosten hiervoor worden door RBCZ zelf in rekening gebracht.
Tarieven voor 2024: inschrijfkosten € 45,00 excl btw en registratie HBO-register
– voor het hele jaar € 60,00 excl. btw
– vanaf 1 april € 47,50 excl.btw
– vanaf 1 juli € 32,50 excl btw
– vanaf 1 oktober € 20,00 excl. btw