Donateur

Omzetting naar donateur

Stop je met de praktijk, maar draag je de reflexzonetherapie en de VNRT een warm hart toe, dan kun je je aanmelden als donateur van de vereniging.

  • Het donateurschap is voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzegging kan per 1 juli en per 1 januari.

Als donateur heb je de volgende verplichtingen:

  • Je betaalt een (door de ALV) vastgesteld bedrag als donatie waarin de abonnementskosten voor het vakblad zijn begrepen.
  • De betalingsvoorwaarden  zijn hierop van toepassing

Een donateurschap kan te allen tijde weer onmgezet worden in een licentielidmaatschap. Bij hernieuwd lidmaatschap moet voldaan worden aan de eisen zoals beschreven in ‘beleid aanname nieuwe leden’ en in de aanmeldingsprocedure

Een donateur van de vereniging heeft recht tot:

  • bijwonen van de algemene ledenvergadering, maar heeft geen stemrecht;
  • ontvangen van het vakblad;
  • toegang tot het ledengedeelte van de website van de VNRT.

Een donateur van de vereniging

  • heeft niet het recht tot het voeren van het verenigingsschild en logo VNRT.
  • Een donateur wordt niet vermeld op de therapeutenlijst bij de zorgverzekeraars en op het consumentengedeelte van de website.