Wkkgz

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

De Wkkgz verplicht iedereen die zorg verleent om een drietal zaken goed geregeld te hebben.

  1. Een goede beroeps/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering plus een rechtsbijstandsverzekering.
  2. Aangesloten zijn bij een geschillencommissie door de overheid erkend.
  3. Aanspraak kunnen maken op een vertrouwenspersoon.

De VNRT heeft voor al haar licentieleden deze zaken collectief geregeld.

De VNRT biedt de mogelijkheid om als studentlid ook van deze collectieve afspraken gebruik te maken. De extra kosten van beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstandsverzekering en geschillencommissie SCAG, zullen gelijktijdig met uw lidmaatschap in rekening worden gebracht.

Indien u bovenvermelde zaken reeds via een andere externe partij geregeld hebt, horen wij dat graag per omgaande opdat uw nota hierop aangepast kan worden. Een bewijs hiervan dient bij het secretariaat ingeleverd te worden. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

SCAG
Wie is de SCAG, waar staan ze voor en hoe werken ze? In deze animatie stellen ze zich graag aan je voor!

SCAG , het kenniscentrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg