Accreditatie aanvraag opleiding reflexzonetherapie

Om lid te kunnen worden van de VNRT moet je een 3- jarige HBO-opleiding gevolgd te hebben op het gebied van reflexzonetherapie.

Geeft u een HBO opleiding en voldoet deze aan het beroepscompetentieprofiel opgesteld door de vnrt, kunt u accreditatie aanvragen via het aanvraagformulier.

Indien u vragen heeft over de accreditatie, kunt u een email sturen naar de commissie Scholing via commissie.scholing@VNRT.nl