Wanneer reflexzonetherapie

Reflexzonetherapie heeft een stimulerende, normaliserende, sederende of drainerende werking op de spijsvertering, ademhaling, uitscheidingsorganen, hart en bloedvaten, lymfestelsel, zenuwstelsel, endocrien systeem, bewegingsapparaat en daarnaast op de psychische gesteldheid. De zorgverlening is persoonlijk vanwege de directe relatie tussen de cliënt en de reflexzonetherapeut. En vanwege de afstemming van de zorgverlening op de individualiteit van de cliënt. Reflexzonetherapie is geschikt voor iedereen.

De behandeling kan gericht zijn op het opheffen van disbalans (curatief); het voorkomen van disbalans (preventief); het dragelijk maken en houden van het bestaan (palliatief). De duur van de zorgverlening is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en zal mede afhangen van de mate waarin curatief, preventief of palliatief behandeld wordt.

Reflexzonetherapie is complementair. De reflexzonetherapeut stelt geen medische diagnose. Bij vermoeden van rode vlaggen verwijst de therapeut door naar reguliere zorg. Therapeutische hulpmiddelen kunnen als onderdeel van de totale behandeling door de reflexzonetherapeut worden geadviseerd.