Beroepsprofiel reflexzonetherapeut

In het Beroepsprofiel Reflexzonetherapeut VNRT staat wat de specifieke functie van de reflexzonetherapeut is en welke specifieke taken en competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes) bij deze functie horen. De reflexzonetherapeut dient hieraan te voldoen bij de uitoefening van zijn/haar beroep.

 Het profiel biedt heldere kaders aan de cliënt betreffende deskundigheid, professionaliteit en integriteit van de reflexzonetherapeut. Voor de cliënt is duidelijkheid betreffende het beroep van reflexzonetherapeut van het grootste belang. De cliënt heeft daarmee binnen de zorgverlening de mogelijkheid de voor hem/haar meest passende behandeling te kiezen.

 Het beroep reflexzonetherapeut is voortdurend in ontwikkeling. Dit komt door aanpassingen en/of verbeteringen binnen het vakgebied, zoals verdieping van mogelijkheden en uitbreiding van kennis, en ook door externe maatregelen.

Beroepsprofiel VNRT