Over VNRT

De VNRT is de beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. De vereniging is opgericht in 1984 en heeft ruim 450 leden. Haar licentieleden hebben een 3-jarige HBO-opleiding in reflexzonetherapie gevolgd alsmede de 1-jarige opleiding medische/psychosociale basiskennis volgens de standaarden van de zorgverzekeraars.

Licentieleden van de vereniging zijn beëdigd en houden zich aan de kwaliteitsregels die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel , in gedragscodes op het gebied van de privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De VNRT bewaakt de kwaliteit en adviseert haar leden. Daarnaast onderhouden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie.

Haar therapeuten staan geregistreerd bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en vallen daarmee onder het tuchtrecht TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

De vereniging heeft contacten op Europees niveau, is lid van de RiEN (Reflexology in Europe Network) en              ICR (International Counsil of reflexologist)