Over VNRT

De VNRT is de beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. Haar licentieleden hebben naast een gedegen opleiding reguliere medische kennis, omgangskunde en voeding diepgaande kennis van de reflexzonetherapie. Licentieleden van de vereniging  worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel, in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De VNRT verplicht haar leden tot het volgen van bijscholingen. Daarnaast onderhouden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie.

De vereniging is opgericht in 1984 en heeft ruim 500 leden.

Haar therapeuten staan geregistreerd bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en vallen daarmee onder het tuchtrecht TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

De vereniging heeft contacten op Europees niveau, is lid van de RiEN (Reflexology in Europe Network) en van de ICR (International Council of Reflexologists)