Voor verwijzers

Een aanzienlijke groep Nederlanders is geïnteresseerd in complementaire geneeswijzen en gaat wel eens naar een behandelaar in het niet-reguliere zorgcircuit, laten cijfers uit 2018 van het CBS zien.

Het aantal niet-reguliere behandelwijzen, of complementaire geneeswijzen, is groot. Daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie over reflexzonetherapie overzichtelijk bij elkaar gezet. Via het menu komt u snel bij de informatie die u zoekt. Zodat u welingelicht patiënten kunt attenderen op deze therapievorm.

Cliënten kunnen zonder verwijzing bij een gecertificeerd reflexzonetherapeut terecht. Deze is te herkennen aan de logo’s van VNRT (of andere beroepsvereniging) en RBCZ. Op de homepage staat een handige zoekfunctie om snel therapeuten in uw werkomgeving te vinden. Reflexzonetherapie komt, vaak deels, in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar, mits de patiënt daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Het eigen risico wordt niet aangesproken.

Wereldwijd wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van reflexzonetherapie. Steeds vaker verschijnen er meta-analyses waarin de resultaten van meerdere onderzoeken worden beoordeeld. Deze tonen een significant effect op vermoeidheid, slaap, depressie en spanningsklachten (anxiety) aan. Andere onderzoeken laten ook biochemische veranderingen zien: verbeterde bloedvoorziening naar nieren en darmen bij behandeling van de reflexzones van nieren en darmen; een positief effect op bloeddruk, cardiale index en speekselamylase, alle parameters voor stress en spanning; en, middels fMRI-technieken, activiteit in de primaire somatosensorische cortex van de hersenen bij stimulatie van reflexzones.

Zie voor bronvermelding Wetenschappelijke onderbouwing