Licentielid

Bent u afgestudeerd aan één van de door de VNRT geaccrediteerde opleidingsinstituten en  heeft u een diploma medische basiskennis dan kunt u zich als licentielid aansluiten bij de VNRT.

De voorwaarden voor het licentielidmaatschap zijn vastgelegd in het Beleid aanname nieuwe leden versie 6 april 2018

Als u zich inschrijft als licentielid moet u er rekening mee houden dat het, afhankelijk van de snelheid waarmee externe instanties werken, ongeveer 6 tot 8 weken kan duren voordat uw cliënten de declaraties in kunnen dienen bij de zorgverzekeraars. Het stappenplan bij de inschrijving is vastgelegd in de aanmeldingsprocedure.

Als licentielid:

  • ontvangt u 6x per jaar  het vakblad ‘Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg’;
  • heeft u stemrecht in de ledenvergaderingen;
  • heeft u toegang tot het ledengedeelte van de website, waar u alle informatie over de VNRT en de ontwikkelingen op het gebied van reflexzonetherapie kunt vinden.
  • heeft u voor het behoud van uw licentie de verplichting tot het volgen van 3 bijscholingen per jaar ( praktische bijscholing op het gebied van reflexzonetherapie, theoretische bijscholing en bijscholing MBK). Tevens is intervisie verplicht. Bij lidmaatschap na 1 juli gaat de bijscholingsverplichting in het volgende kalenderjaar in.
  • zorgt u ervoor dat uw praktijk voldoet aan de voorwaarden die door de VNRT zijn vastgelegd in gedragscode praktijkinrichtingseisen en hygiënevoorschriften