Licentielid

Bent u afgestudeerd aan één van de door de VNRT geaccrediteerde opleidingsinstituten en  heeft u een diploma medische basiskennis dan kunt u zich als licentielid aansluiten bij de VNRT.

De voorwaarden voor het licentielidmaatschap zijn vastgelegd in het Beleid aanname nieuwe leden

Aanmeldingsprocedure

Als u zich inschrijft als licentielid moet u er rekening mee houden dat het, afhankelijk van de snelheid waarmee externe instanties werken, ongeveer 6 tot 8 weken kan duren voordat  u definitief ingeschreven staat als licentielid en uw cliënten de declaraties in kunnen dienen bij de zorgverzekeraars. U bent hierbij afhankelijk van de reactiesnelheid waarmee de externe instanties reageren.

Rechten
Als licentielid:

  • ontvangt u 6x per jaar  het vakblad ‘Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg’;
  • heeft u stemrecht in de ledenvergaderingen;
  • heeft u toegang tot het ledengedeelte van de website, waar u alle informatie over de VNRT en de ontwikkelingen op het gebied van reflexzonetherapie kunt vinden.
  • kunt u na definitieve registratie als licentielid een profiel aanmaken waarmee u voor de consumenten zichtbaar bent op onze website.

Plichten
Als licentielid:

  • heeft u voor het behoud van uw licentie de verplichting tot het volgen van 3 bijscholingen per jaar ( praktische bijscholing op het gebied van reflexzonetherapie, theoretische bijscholing en bijscholing MBK).  Bij lidmaatschap na 1 juli gaat de bijscholingsverplichting in het volgende kalenderjaar in.
  • maakt u deel uit van een intervisiegroep en voldoet hierbij aan de richtlijnen die hiervoor gesteld zijn.
  • zorgt u ervoor dat uw praktijk voldoet aan de voorwaarden die door de VNRT zijn vastgelegd in gedragscode praktijkinrichtingseisen en hygiënevoorschriften
  • voldoet u aan de Wet kwaliteit klacht geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG.