Voorwaarden bijscholing op vakgebied reflexzonetherapie

Bijscholingen op vakgebied reflexzonetherapie

De VNRT stelt een aantal voorwaarden aan de scholingen:

 • De scholingen worden op het vakgebied van reflexzonetherapie aangeboden, waarbij voldaan moet worden aan het beroepscompetentieprofiel VNRT 
 • De scholingen moeten op HBO niveau zijn.
 • De scholing is minimaal 2 dagdelen, waarbij een dagdeel minimaal 3 uur beslaat.
 • De toelatingscriteria moeten bekend zijn en gericht op reflexzonetherapeuten.
 • De scholing wordt gegeven aan de hand van einddoelen en bijbehorende lesopzet.
 • Het gaat om een praktische scholing (“Hands on”). Naast theorie worden ook vaardigheden op gebied van reflexzonetherapie geoefend/aangeleerd. 
 • De docent is gekwalificeerd voor lesgeven door docentlicentie en/of ervaring als reflexzonetherapeut.
 • Alle deelnemers ontvangen een reader met de te behandelen stof als naslagwerk.
 • Alle deelnemers ontvangen een, door de docent ondertekend, deelname certificaat op naam.

Accreditatie

 • De accreditatie wordt verleend aan de docent die de scholing geeft. Indien de scholing door meerdere docenten wordt gegeven, dient dit aangegeven te worden en voorzien van alle CV’s. 
 • Per reader/module dient een aanvraag te worden ingediend.
 • De accreditatie wordt voor 3 jaar afgegeven. 
 • De aanvraag neemt maximaal 8 weken in beslag, waarna u per e-mail op de hoogte wordt gebracht van de uitslag.
 • De docent stelt de commissie Scholing van de VNRT in de gelegenheid om (steekproefsgewijs en kosteloos) een scholing bij te wonen. Een datum wordt in overleg afgesproken.
 • U kunt gebruik maken van het online aanvraagformulier. Wij vragen u de reader en de CV(‘s) van de docent(en) te uploaden. Uw aanvraag zal worden getoetst  door de commissie Scholing aan de hand van de accreditatiecriteria die bij de voorwaarden staan omschreven.