terug naar overzicht

Vernieuwde missie en visie

23 november 2022

Voor een bestuur is het belangrijk om een goede missie en visie te hebben. Hiermee kunnen we ons doel beter uitdragen door ons verhaal te vertellen en laten zien waar we voor staan. Afgelopen jaar heeft het bestuur zich gericht op een nieuwe missie en visie. Met hulp van Herman Wegter van Jawel was er in februari een missie en visie tot stand gekomen die nog summier beschreven stond. Met deze als uitgangspunt zijn de commissies en districten er ook in meegenomen en samen met al hun hulp en meedenken is er de volgende missie en visie uit gekomen en is deze goedgekeurd door de leden tijdens de ALV.

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft als missie:

Dat iedereen die in Nederland woont reflexzonebehandelingen wil en kan ontvangen door een HBO geregistreerde reflexzonetherapeut en ervaart hoe deze therapie kan helpen in het verbeteren van het algemeen welbevinden, gezondheid en kwaliteit van leven.

Als visie:

Wij zijn gekwalificeerde reflexzonetherapeuten, die enthousiast zijn over reflexzonetherapie en de positieve werking ervan en wij willen dit graag professioneel uitdragen, zodat veel mensen dit zelf kunnen gaan ervaren.

Als strategie:

  • Kwaliteit handhaven door alleen reflexzonetherapeuten toe te laten in de beroepsvereniging die op HBO*-niveau zijn afgestudeerd en die tevens een erkende MBK* opleiding, volgens de Plato eisen, hebben gevolgd.
  • De actuele regel- en wetgeving te volgen en hier onze therapeuten van op de hoogte te brengen en in te ondersteunen, zodat voor hen duidelijk is wat te doen en hoe te kunnen voldoen aan deze eisen.
  • De kwaliteit van de therapeut en hun praktijkruimtes elke 5 jaar fysiek te laten beoordelen door gekwalificeerde visiteurs.
  • Jaarlijks bijscholingen verplicht te stellen.
  • Onderzoek te stimuleren en deze resultaten op de website van de VNRT te plaatsen voor doorverwijzers.
  • Social Media in te zetten om zo reflexzonetherapie continue onder de aandacht te blijven brengen.
  • De Week van de Reflexologie inzetten, om extra aandacht te geven aan onze therapeuten en wat reflexzonetherapie kan doen voor ons welbevinden, gezondheid en kwaliteit van leven.
  • Deelname aan het COCOZ*-project stimuleren om zo de complementaire zorg dichter bij de reguliere zorg proberen te brengen.
  • Via de RBCZ* in gesprek te blijven met de zorgverzekeraars om zo de werking van reflexzonetherapie onder hun aandacht te blijven brengen.

 

(*) HBO= Hoger Beroeps Onderwijs

(*) MBK = Medische Basiskennis

(*) COCOZ = COmmunicatie voor COmplementaire Zorg

(*) RBCZ = Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

 

 
terug naar overzicht